Są to siłowniki z funkcją bezpieczeństwa, stosowane głównie z zaworami VS, VM, VB lub AVQM. Funkcja ta uruchamiana jest automatycznie w przypadku zaniku napięcia, odłączenia zasilania lub zadziałania termostatu bezpieczeństwa. Siłowniki automatycznie dostosowują skok do położeń krańcowych zaworu, co znacznie skraca czas uruchamiania.

Siłowniki mają kilka funkcji specjalnych:
• Zaawansowana konstrukcja zawiera wyłącznik przeciążeniowy zabezpieczający siłownik i zawór przed nadmiernym obciążeniem.
• Dyskretny sygnał zwrotny pozycji krańcowej siłownika można uzyskać z zacisków 4 i 5 na listwie elektrycznej.
• Mały ciężar i solidna konstrukcja.
•Zaawansowana konstrukcja wyposażona w diagnostyczną diodę LED oraz funkcję przechwytywania danych roboczych.
• Certyfikowana funkcja bezpieczeństwa według normy DIN EN 14597

Siłowniki z funkcją bezpieczeństwa (AMV 13, AMV 23 lub AMV 33) i siłowniki bez funkcji bezpieczeństwa (AMV 10, AMV 20 lub AMV 30) współpracują głównie z zaworami VS, VM, VB lub AVQM i VMV (tylko w przypadku AMV 10). Funkcja bezpieczeństwa uruchamiana jest automatycznie w przypadku zaniku napięcia, odłączenia zasilania lub zadziałania termostatu bezpieczeństwa.
Siłowniki automatycznie dostosowują skok do położeń krańcowych zaworu, co znacznie skraca czas uruchamiania.

Siłowniki mają kilka funkcji specjalnych:
• Zaawansowana konstrukcja zawiera wyłącznik przeciążeniowy zabezpieczający siłownik i zawór przed nadmiernym obciążeniem.
• Dyskretny sygnał zwrotny pozycji krańcowej siłownika można uzyskać z zacisków 4 i 5 na listwie elektrycznej.
• Solidna konstrukcja i niewielka masa.
• Certyfikowana funkcja bezpieczeństwa według normy DIN EN 14597

Działanie funkcji bezpieczeństwa polega na całkowitym otwarciu lub zamknięciu zaworu w przypadku zaniku zasilania, w zależności od wybranego działania funkcji bezpieczeństwa                        (SD = safety down).

 

AVTB to regulator temperatury bezpośredniego działania stosowany do regulacji temperatury wody w zbiornikach ciepłej wody, wymiennikach ciepła,
podgrzewaczach olejowych itp. Regulator zamyka się przy wzroście temperatury.

 

Regulator ciepłowniczy stosowany do 2-funkcyjnych węzłów cieplnych. Wyposażony w podstawę montażową i zegar cyfrowy. Odpowiedzialny za przygotowanie ciepłej wody poprzez wymiennik przepływowy lub zasobnik. Do wyboru 8 schematów technologicznych.

Zastępuje poprzedni model RVD130 i posiada dodatkowe funkcje:

  • komunikacja Modbus
  • Przygotowanie c.w.u. z kolektora słonecznego
  • Przygotowanie c.w.u. z elektrycznym podgrzewaczem zanurzeniowym
  • Uzupełnienia zładu

SAS31.53 jest siłownikiem elektromechanicznym o skoku 5,5 mm i sile 400 N. Służy do bezpośredniego montażu na zaworach i nie posiada dodatkowych funkcji. Wyposażony jest we wskaźnik położenia i sygnalizację stanu (dioda LED).

Zastosowanie:
Do sterowania przelotowymi i trójdrogowymi zaworami Siemens:
● typu V..G44.., VVG55.., i VVG549..
● o skoku 5,5 mm
Stosowane jako zawory regulacyjne lub odcinające w instalacjach grzewczych i
klimatyzacyjnych.
Z łącznikiem montażowym ASK30, może być także stosowany z dawnymi zaworami
Landis & Gyr o skoku 4 mm lub 5,5 mm typu: X3i.., VVG45.., VXG45.., VXG46.., VVI51..

Jest rekomendowany do montażu w miejscach, gdzie wymagany jest szybki czas reakcji np. instalacji ciepłej wody użytkowej. Sprawność działania tego urządzenia zapewnia sprężyna powrotna, która skraca czas przebiegu do 30s.

SAS31.00 jest siłownikiem elektromechanicznym o skoku 5,5 mm i sile 400 N. Służy do bezpośredniego montażu na zaworach i nie posiada dodatkowych funkcji. Wyposażony jest w pokrętło ręcznego sterowania, wskaźnik położenia i sygnalizację stanu (dioda LED).

Zastosowanie:
Do sterowania przelotowymi i trójdrogowymi zaworami Siemens:
● typu V..G44.., VVG55.., i VVG549..
● o skoku 5,5 mm
Stosowane jako zawory regulacyjne lub odcinające w instalacjach grzewczych i
klimatyzacyjnych.
Z łącznikiem montażowym ASK30, może być także stosowany z dawnymi zaworami
Landis & Gyr o skoku 4 mm lub 5,5 mm typu: X3i.., VVG45.., VXG45.., VXG46.., VVI51..

 

Ten typ siłownika jest rekomendowany do montażu w miejscach, gdzie nie jest wymagany szybki czas reakcji np. instalacji centralnego ogrzewania.

Siłownik SKD62 służy do sterowania zaworami przelotowymi i trójdrogowymi Siemens typu VVF, VVG,VXF i VXG o skoku 20 mm stosowanymi jako zawory regulacyjne lub zawory odcinające bezpieczeństwa w instalacjach grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.  Ten typ siłownika jest wyposażony w funkcję bezpieczeństwa i posiada solenoidalny zawór zwrotny, który otwiera się po zaniku sygnału sterującego lub napięcia zasilającego. Sprężyna powrotna powoduje ustawienie siłownika w położeniu «0%» skoku i zamknięcie zaworu.

W naszym salonie sprzedaży wypożyczamy ręczną maszynę do zaciskania systemu TECE flex wraz z kompletem głowic od średnicy 16-32 mm. Elementy instalacji są łączone poprzez zastosowanie aksjalnej technologii zaciskania. Materiał, z którego wykonana jest rura stanowi uszczelnienie. Technologia połączeń bez użycia o-ringów i taśm uszczelniających jest bardzo higieniczna, a ponadto dzięki zastosowaniu systemu TECE flex zmniejsza się do minimum ryzyko błędów podczas montażu.

 

 

 

Facebook